గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉపయోగించే వారికోసం ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు…

images (2)

గ్యాస్ సిలిండర్ ను ట్రాన్స్ పోర్ట్ చేయడం: గ్యాస్ సిలిండర్ ను ట్రాన్స్ పోర్ట్ చేయడానికి ఒక సమయం అంటూ ఉంటుంది. కొన్ని రకాల సిలిండర్లను వినియోగించేటప్పుడు సురక్షితంగా ఏవిధంగా ఉపయోగించాలి, అందుకు తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. గ్యాస్ సిలిండర్ ను తరలించేటప్పుడు నిలువుగా ఉంచాలి . సిలిండర్ ను ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి తరలించడానికి ముందు క్యాప్స్ మరియు కవర్స్ కరెక్ట్ గా ఫిట్ చేసి ఉండాలి . ఇలా చేయడం వల్ల ఏదైన దుమ్ము, ధూళి వాల్వ్ లోనికి ప్రవేశించకుండా ఉంటుంది.

నిల్వచేసే ప్రదేశం : గ్యాస్ సిలిండర్ ను అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం నిల్వచేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వాతావరణం పొడిగా మరియు సురక్షితంగా ఉండే ప్రదేశంలో సిలిండర్ ఉంచడం క్షేమకరం. ముఖ్యంగా గాలి వెలుతురు బాగా ప్రదేశించే స్థలంలో ఉండటం మంచిది. గ్యాస్ సిలిండర్ ఉన్న ప్రదేశంలో ఎటువంటి వేడి వాతావరణం కలిగించకూడదు. అలాగే సిలిండర్ ఉన్న ప్రదేశంలో బయటి నుండి కూడా వేడి తగలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ ఇంట్లో సురక్షితంగా నిల్వచేయడానికి సహాయపడే కొన్ని జాగ్రత్తలు. సూచనలు.

ట్యూబ్స్ మరియు రెగ్యులేటర్స్: అన్ని రకాల ట్యూబ్స్ మరియు రెగ్యులేటర్స్ సరిగా ఉన్నాయో లేదో అప్పుడప్పుడు గమనిస్తుండాలి . ఒక్కో సందర్భంలో లీక్ అవుతుంటాయి . సిలిండర్స్ వినియోగించేటప్పుడు పీరియాడిక్ మెయింటెనెన్స్ చాలా అవసరం మరియు మంచిది కూడా. మరో ముఖ్యమైన విషయం ట్యూబ్స్ ను తరచూ మార్చుతుండాలి. పాతబడిన లేక విరిగిపోయిన గ్యాస్ పైప్ లను(రబ్బర్ ట్యూబ్ లను) వాడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రెండు సంవత్సరాలకు మించి రబ్బర్ ట్యూబ్ ను వాడకూడదు.

Be the first to comment

Leave a Reply