ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ శుభ్రంగా వాష్ చేయడానికి సులభ చిట్కాలు…

 

images (17)

హానికర బ్యాక్టీరియాను తొలగించడానికి ఫ్రూట్ మరియు వెజిటేబుల్స్ ను శుభ్రపరచడానికి కొన్ని సులభ చిట్కాలు

1. మొదట చేతులను శుభ్రపరచుకోవాలి. భయట నుండి తెచ్చిన ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ నైనా ముట్టుకోవడానికి ముందుగా, వాటిని ముట్టుకొన్న తర్వాత చేతులు శుభ్రపరచుకోవడం మర్చిపోకూడదు .

2. అన్ని రకాల పండ్లు మరియు వెజిటేబుల్స్ ను వాటిని విగియోంచడానికి , తినడానికి లేదా వండటానికి ముందు జోరుగా నీళ్ళు వచ్చే ట్యాప్ క్రింద పెట్టి శుభ్రం చేయడం మంచిది. నీళ్ళు చిలకరించి కడగడం కంటే దారాళంగా వచ్చే నీటి క్రింద శుభ్రం చేయడం ముఖ్యం. వాటిని శుభ్రం చేయడానికి ఎటువంటి సోపులు, డిటర్జెంట్లు ఉపయోగించాల్సి అవసరం లేదు. నీటితో మాత్రమే శుభ్రం చేయాలి.

3. నీటిలో బాగా శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత వాటిని తడి ఆరిపోయే వరకూ పొడిగా ఉన్న న్యూస్ పేపర్ లేదా పేపర్ టవల్ లేదా క్లీన్ గా ఉన్న పొడి వస్త్రంతో తుడవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా అయినా తొలగిపోతుంది.

Be the first to comment

Leave a Reply