ఆరోగ్యానికి మొదటి మెట్టు ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారం…

images (32)

వివిధ కారణాల వలన ఈ రోజుల్లో ఉదయం అల్పాహారం తీసుకోవడం చాలా తక్కువైపోయింది. కాని మన శరీర ఆరోగ్యానికి ప్రధానంగా దోహద పడే ఆహారం ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం మరువ కూడదు.

అల్పాహారంలో కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు, గుడ్డు మొదలైన ప్రొటీన్‌లు కలిగి ఉండే ఆహారంగా తీసుకుంటే ఉత్తమం.

మరీ ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వారికి అల్పాహారం ఇచ్చేటపుడు బలవంతంగా కాకుండా, నిదానంగా ఇవ్వాలి.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply