మృదువైన షేవింగ్ క్రీం లా ఉపయోగపడే కొబ్బరినూనె…

images

షేవింగ్ చేసుకునే ముందు కొబ్బరినూనె చర్మం పైన అప్లయ్ చేస్తే, షేవింగ్ చేసుకున్న తరువాత చర్మం పొడిబారకుండా మృదువుగా ఉంటుంది. అలాగే కొందరికి షేవింగ్ చేసుకున్న తరువాత చర్మం పైన రాషెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, కొబ్బరినూనె అప్లయ్ చేయడం ద్వారా రాషెస్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply