మెరిసే గోళ్ళ కోసం బేకింగ్ సోడా…!

images

ప్రతిరోజూ గోళ్ళ రంగు వేసుకునే వాళ్ళకి, గోళ్ళు పసుపు పచ్చగా మారుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు బేకింగ్ సోడాలో కొద్దిగా పెరాక్సైడ్‌ను కలిపి గోళ్ళను రుద్దితే తెల్లగా ప్రకాశవంతంగా మారుతాయి.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply