స్పాంజ్ తో ఆశ్చర్యకరమైన ప్రయోజనాలు…

images

ప్లాంట్ కంటైనర్ లో ఉపయోగించాలి: మొక్కలు పెట్టిన కుంపటి క్రింద స్పాంజ్ ఉంచడం వల్ల మొక్కలకు పోసే నీరు కుంపటి నుండి లీక్ అయినప్పుడు, స్పాంజ్ ఆనీటిని పీల్చుకొంటుంది. దాంతో ఫ్లోర్ మీద మట్టి మరకలు పడకుండా సహాయపడుతుంది. అంతే కాదు, స్పాంజ్ లోని నీరు మొక్కను ఎప్పుడూ తేమగా ఉండేలా చేస్తుంది.

గ్లాస్ వేర్ ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది: ఇంట్లో ఏవైనా గాజు వస్తువులు పగిలినప్పుడు, వాటిని తొలగించడానికి స్పాంజ్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా సహాయపడుతుంది. అలాగే గాజు వస్తులను ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి మీరు మార్చాలనుకున్నప్పుడు, స్పాంజ్ ఒక కుషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. పగిలిపోకుండా ఉంటాయి.

మీ కార్పెట్ ను శుభ్రం చేస్తుంది: మీ ఇంట్లో పెట్స్ ఉన్నట్లైతే, కార్పెట్ మీద పెంపుడు కుక్కల యొక్క బొచ్చు పడినప్పుడు , స్పాంజ్ తో తుడిస్తే చాలా సులభంగా తొలగిస్తుంది.

గీతలు పడకుండా నివారిస్తుంది: మన ఇంట్లో కనుక, ఒక మంచి మోడ్రన్ గ్లాస్ టీ పాయ్ ఉన్నప్పుడు, దాని మీద ఫ్లవర్ వాజ్ గీతలు పడకుండా ఉండాలంటే పల్చగా ఉండే స్పాంజ్ ను పెట్టి, దాని మీద ఫ్లవర్ వాజ్ ను అమర్చుకోవచ్చు. దాంతో గీతలు పడకుండా కొత్తవాటిలా ఎప్పటికీ అలాగే ఉండిపోతాయి.

టేబుల్ ను శుభ్రం చేస్తుంది: డైనింగ్ టేబుల్, మరియు ఇతర టేబుల్స్ కూడా శుభ్రంచేస్తుంది. క్లాత్ ను శుభ్రం చేయడం కంటే, స్పాంజ్ తో మరింత శుభ్రంగా క్లీన్ చేయవచ్చు. టేబుల్ మీద చాలా శుభ్రంగా క్లీన్ అవుతుంది. అయితే క్లాత్ తో శుభ్రం చేస్తే వాటిని శుభ్రం చేయడానికి కొంత ఒత్తిడి, కష్టంతో కూడిన పని.

Be the first to comment

Leave a Reply