మునగాకు రసంతో మొటిమల నివారణ…

download (59)

మొటిమలతో బాధపడేవారు మునగాకు రసంలో నిమ్మరసం కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి రాసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మొటిమల సమస్య త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply