తల్లిపాలు వృద్ధి చెందడానికి చిట్కాలు…

download (6)

– బియ్యపు పిండిని పాలలో వేసి ఉడికించి రోజుకు మూడు పూట్ల జావగా తాగుతుంటే తల్లిపాలు వృద్ధి చెందుతాయి.

– రోజూ బొప్పాయి పండ్లు తింటుంటే పాలు వృద్ధి చెందుతాయి.

– పత్తి చెట్టువేళ్ళు, చెరుకు వేళ్ళు రెండింటినీ మెత్తగా నూరి, చిక్కని పేస్ట్‌లా చేసుకుని, ఒక చెంచా పేస్ట్‌ను గ్లాసుపాలలో వేసి, నాలుగోవంతు మిగిలేలా కాచి, వడకట్టి తాగితే పాలు పెరుగుతాయి.

Be the first to comment

Leave a Reply