వంటగదిలో ఉన్న చిమ్నీశుభ్రం చేయడానికి సులభ మార్గం…

images (61)

వంటగదిలో ఉన్న చిమ్నీ ఎక్కువగా ఆయిల్‌తో కూడిన జిడ్డు దుమ్ము, దూళితో నిండి ఉంటుంది. వంటగది చిమ్నీ శుభ్రం చేయాలంటే చాలా కష్టం. కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు, వెనిగర్ మరియు బేకింగ్ సోడా వేసి రుద్ది శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.

Be the first to comment

Leave a Reply