ఇంట్లో ఉండే ఔషధాలతో చిగుళ్ళ వ్యాధులకు చెక్…

download (19)

కొంచెం ఉప్పు, నిమ్మరసం మరియు కొద్దిగా పసుపు కలిపి వారానికి రెండుసార్లయినా పళ్ళు తోముకుంటే పళ్ళు మెరవడమే కాకుండా, చిగుళ్ళవ్యాధులు ఉన్న వారికి మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

Be the first to comment

Leave a Reply