కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచే సపోటా పండు…

images (21)

సపోటాపండ్లలో విటమిన్ A అధికంగా ఉండటం వల్ల కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో బాగా సహాయపడుతుంది.

Be the first to comment

Leave a Reply