బాదం పాలు తీసుకోవటం వలన జ్ఞాపకశక్తి మెండు…

images (31)

1.జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొందించేందుకు బాదం పాలు చాలా ఉపకరిస్తాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా పడుకునే ముందు తీసుకోవటం వల్ల అధిక ప్రయోజనం ఉంటుంది.

Be the first to comment

Leave a Reply