తులసి ఆకులను రాత్రి నీటిలో నానబెట్టి ఆ నీటితో పళ్లు తోముకుంటే?

 tulsi
కొన్ని తులసి ఆకులను రాత్రి నీటిలో నానబెట్టి ఆ నీటితో ఉదయం పళ్ళు తోముకుంటే నోటి దుర్వాసన, నోటిపొక్కులు తగ్గుతాయి.

Be the first to comment

Leave a Reply