ఇంట్లో చీమల బెడద ఉందా అయితే కొద్దిగా ఉప్పు తీసుకుని…

download-1
సాధారణంగా ఉప్పుని మనం వంటకి మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంటాం. కానీ ఉప్పులో చాలా అద్భుతమైన గుణాలున్నాయని చాలా మందికి తెలీదు. వంటల్లో ఉపయోగించే ఉప్పు ఆరోగ్యాన్నే కాదు ఇంటిని కూడా శుభ్రపరుస్తుంది.
ఇంట్లో చీమల బెడద ఉంటే కొద్దిగా ఉప్పు తీసుకుని ఇంట్లోని త‌లుపులు, కిటికీలు, షెల్ప్‌ల వంటి ప్ర‌దేశాల్లో చల్లితే చాలు.

 

Be the first to comment

Leave a Reply