బనాన & పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ రిసిపి ఎలా తయారుచేయాలో చూద్దాం…

banana-milkshake_6765

కావల్సిన పదార్థాలు:

అరటి పండు: 1(చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి)

పీనట్ బటర్: 2tbsp

పాలు : 1cup(బాగా మరిగించి వెన్నతీసిన పాలు)

ఐస్ క్యూబ్స్: 4

ప్రోటీన్ పౌడర్: 1tbsp

తయారుచేయు విధానం:

1. ముందుగా మిక్సీ జార్ లో కొద్దిగా పాలు పోయాలి, తర్వాత అందులోనే అరటిపండును ముక్కలుగా కట్ చేసి వేయాలి.

2. ఈ రెండింటి మిశ్రమంతో రెండు సెకండ్లు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, అరటిపండు పూర్తిగా మెత్తబడే వరకూ బ్లెడ్ చేసుకోవాలి.

3. తర్వాత అందులోనే పీనట్ బటర్, కొద్దిగా పాలు మరియు ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి మరోసారి అన్నింటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.

4. తర్వాత మిక్సీ మూత తీసి అందులో మిల్క్ షేక్ ప్రోటీన్ పౌడర్ వేసి మరో రెండు సెంకడ్లు బ్లెడ్ చేయాలి. ఈ మిల్క్ షేక్ మరీ చిక్కగా ఉంటే మరికొద్దిగా పాలను మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే బనాన పీనట్ బటర్ మిల్క్ షేక్ రెడి.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply