ఈగలకు చెక్ పెట్టాలంటే…

01.jpg072893c9-ab03-4841-bf3d-076fbe86cb1dLarger
వర్షాకాలంలో ఈగలకు చెక్ పెట్టాలంటే.. తులసి కొమ్మల్ని వంటగది, డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద ఉంచాలి. ఒకవేళ తాజా కొమ్మలు దొరక్కపోతే ఎండిపోయిన ఆకుల్ని మస్లిన్‌ వస్త్రంలో ఉంచి వేలాడదీస్తే సరిపోతుంది. అలానే లావెండర్‌, తమలపాకులూ, పుదీన వంటివి కూడా ఈగల్ని పారదోలతాయి.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply